BREAKING NEWS

Royal City

Mặt bằng căn hộ R3

Mặt bằng thiết kế căn hộ Royal City tòa R3

Mặt bằng tầng điển hình tòa R3

Mặt bằng thiết kế căn hộ Royal City tòa R3

Thiết kế căn hộ mẫu: Tòa R3 (35 Tầng)

Căn số: 01 và 25
Diện tích: 221.5m2

R3-1-25-221.5m2

Căn số: 2 và 26
Diện tích: 169.5m2

R3-2-26-169.5m2

Căn số: 3 và 23
Diện tích: 172.2m2

R3-3-23-172.2m2

Căn số: 4, 6, 22, 24
Diện tích: 109.2m2

R3-4-6-22-24-109.2m2

Căn số: 5 và 21
Diện tích: 195.5m2

R3-5-21-195.5m2

Căn số: 7 và 20
Diện tích: 109.4m2

R3-7-20-109.4m2

Căn số: 8 và 19
Diện tích: 137.8m2

R3-8-19-137.8m2

Căn số: 9 và 18
Diện tích: 157.1m2

R3-9-18-157.1m2

Căn số: 10 và 17
Diện tích: 123.7m2

R3-10-17-123.7m2

Căn số: 11 và 16
Diện tích: 132.4m2

R3-11-16-132.4m2

Căn số: 12 và 14
Diện tích: 121m2

R3-12-14-121m2

Căn số: 12A và 15
Diện tích: 175.6m2

R3-12A-15-175.6m2

1

2

3

4

5

6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *